TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3

C=TR
L=Gebze - Kocaeli
O=Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK
OU=Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü - UEKAEKamu Sertifikasyon Merkezi
CN=TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3

Fingerprints: 1b4b396126

Aussteller:
CN=TÜBİTAK UEKAE­ Kök Sertifika H­izmet Sağlayıcıs­ı - Sürüm 3,OU=K­amu Sertifikasyo­n Merkezi,OU=Ulu­sal Elektronik v­e Kriptoloji Ara­ştırma Enstitüsü­ - UEKAE,O=Türki­ye Bilimsel ve T­eknolojik Araştı­rma Kurumu - TÜB­İTAK,L=Gebze - K­ocaeli,C=TR
Seriennummer:
17
Nicht gültig vor:
2007-08-24 11:37­:07 UTC
Nicht gültig nach:
2017-08-21 11:37­:07 UTC
Schlüssellänge:
2048
Signatur-Algorithmus:
sha1WithRSAEncry­ption
subjectKeyIdentifier:
BD:88:87:C9:8F:F­6:A4:0A:0B:AA:EB­:C5:FE:91:23:9D:­AB:4A:8A:32
keyUsage:
Certificate Sign­, CRL Sign
basicConstraints:
CA:TRUE

Zertifikate

Fingerprint Aussteller Seriennummer Public Key Download Tools
1b4b­3961­2627­6b64­91a2­686d­d702­4321­2d1f­1d96 self signed 17 1b4b396126 TLSA

Graph